Getting Advice

All information provided by National Citizens Advice

Citizens Advice Public Website

Previously Adviceguide.org.uk

Fact Sheets

Translated Fact Sheets on Work

CZECH / ČEŠTINA

Zaměstnavatel Vám odmítá vyplatit mzdu Czech - Employer withholds your pay
Národní minimální mzda Czech - National Minimum Wage
Zahraniční pracovníci – práva v zaměstnání Czech - Migrant workers – rights at work
Nemoc v práci Czech - Sickness at work
Sociální pojištění Czech - National Insurance
Pracovní doba Czech - Working Hours

ESTONIAN / EESTI 

Tööandja peab palka kinni Estonian - Employer withholds your pay
Riiklik alampalk Estonian - The National Minimum Wage
Võõrtöötajad - õigused töökohal Estonian - Migrant workers – rights at work
Haigus töö ajal Estonian - Sickness at work
Riiklik kindlustus Estonian - National insurance
Tööaeg Estonian - Working Hours

HUNGARIAN / MAGYAR

A munkáltató visszatartja a bért Hungarian - Employer withholds your pay
Nemzeti minimálbér Hungarian - The National Minimum Wage
Bevándorló munkavállalók – munkahelyi jogok Hungarian - Migrant workers – rights at work
Betegség a munkahelyen Hungarian - Sickness at work
Társadalombiztosítás Hungarian - National Insurance
Munkaidő Hungarian - Working Hours

LATVIAN / LATVISKI

Darba devējs ietur jūsu darba algu Latvian - Employer withholds your pay
Valsts noteiktā minimālā alga Latvian - The National Minimum Wage
Viesstrādnieki – darba tiesības Latvian - Migrant workers – rights at work
Darbnespēja Latvian - Sickness at work
Sociālā apdrošināšana Latvian - National insurance
Darba laiks Latvian - Working Hours

LITHUANIAN / LIETUVIŲ

Darbdavys neišmoka jums viso darbo užmokesčio Lithuanian - Employer withholds your pay
Nacionalinis minimalus darbo užmokestis Lithuanian - The National Minimum Wage
Darbininkai migrantai – teisės darbe Lithuanian - Migrant workers – rights at work
Nedarbingumas dėl ligos Lithuanian - Sickness at work
Valstybinis draudimas Lithuanian - National Insurance
Darbo valandos Lithuanian - Working hours

POLISH / POLSKI 

Zatrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę Polish - Employer withholds your pay
Krajowa Płaca Minimalna Polish - The National Minimum Wage
Pracownicy sezonowi – prawa w miejscu pracy Polish - Migrant workers – rights at work
Choroba w pracy Polish - Sickness at work
Ubezpieczenia społeczne Polish - National insurance
Wymiar czasu pracy Polish - Working hours

SLOVAK / SLOVENČINA

Zamestnávateľ vám zadržiava mzdu Slovak - Employer withholds your pay
Národná minimálna mzda Slovak - The National Minimum Wage
Migrujúci pracovníci - práva v práci Slovak - Migrant workers – rights at work
Choroba v zamestnaní Slovak - Sickness at work
Sociálne a zdravotné poistenie Slovak - National insurance
Pracovné hodiny Slovak - Working hours

SLOVENIAN / SLOVENŠČINA 

Delodajalec zadrži vaše plačilo Slovenian - Employer withholds your pay
Minimalna nacionalna plača Slovenian - The National Minimum Wage
Delavci migranti – pravice pri delu Slovenian - Migrant workers – rights at work
Bolezen na delovnem mestu Slovenian - Sickness at work
Nacionalno zavarovanje Slovenian - National insurance
Delovni čas Slovenian - Working hours